"...Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakowych spojrzeń w oczy..."

Karol Ćmiel

Telefon: 660 493 373

E-mail: cmielkarol@gmail.com